Kurs om asbest for ansatte på avfallsmottak og hvordan unngå avvik på mottak for farlig avfall

Informasjon:

Sted: HIM IKS, Toraneset Miljøpark, Skjold
Dato: 26. februar, kl. 09-15
Pris: 3500 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Asbest er benyttet i flere tusen forskjellige materialer, og disse ender ofte sin ferd på private og kommunale avfallsmottak. På grunn av dette er ansatte på avfallsmottak i risikogruppen for asbesteksponering.

På dette kurset gis det en lettfattelig innføring i hvilke materialer som kan inneholde asbest og hvordan ansatte på avfallsmottak skal motta og håndtere slikt avfall på en trygg og forsvarlig måte. Farene ved asbest, emballering og merking, verneutstyr og hvilke krav som stilles for asbest på avfallsmottak blir også tatt opp.

Den siste timen av kurset tar vi for oss hvordan unngå avvik på mottak for farlig avfall. Hvilke krav stilles av myndighetene?

Kurset krever ingen forkunnskaper, og er bygget opp med lettfattelig kursmateriale med mange bilder. Kurset inkluderer kursmateriell, kaffe/te, forfriskninger og lunsj. Alle deltakere får kompetansebevis.