Byggavfallskonferansen 2020

Informasjon:

Pris:

3600 kr (ekskl. mva) ved påmelding innen 1. desember

4100 kr (ekskl. mva) ved påmelding etter 1. desember

PROGRAM

PÅMELDING

Byggavfallskonferansen gir faglig oppdatering og erfaringsutveksling for deg som jobber med byggavfall, enten det er i privat eller offentlig sektor. Byggavfallskonferansen 2020 er den 12. i rekken. Vi forventer rundt 300 deltakere når ulike aktører fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter samles til to lærerike dager i Oslo kongressenter.

Hvilke tanker har klima- og miljøministeren om byggavfall? Hvilke avfallstyper og materialer er aktuelle for å øke ombruk og materialgjenvinningen fremover? Hvordan lykkes med ombruk på en lovlig og sikker måte? Hvordan tilrettelegge for økt ombruk og materialgjenvinning av masser og betong? Hva er siste nytt om miljøgifter i bygg og anlegg? Dette er bare noen av spørsmålene som konferansens foredragsholdere skal besvare. Bli med og møt engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere og kollegaer fra hele landet på Byggavfallskonferansen 2020.

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, BNL, MEF, Nelfo, NFFA, Norsk Industri, RENAS og RIF. Nomiko er sekretariat.

Påmelding, konferansepris og sted

Påmelding gjøres på denne siden (se egen knapp)

Pris      

kr 3 600 (ekskl. mva.) per deltaker ved påmelding innen 1. desember

kr 4 100 (ekskl. mva.) per deltaker ved påmelding etter 1. desember

Prisene inkluderer lunsj begge dager og middag første dag. Full refusjon ved avbestilling før 1. desember, ingen refusjon ved avbestilling etter dette. Det gis ikke reduksjon i pris for deltakere som ikke deltar på middag og/eller hele konferansen.

Sted

Konferansen, inkludert middagen, avholdes i Oslo kongressenter ved Youngstorget i Oslo sentrum.

For mer informasjon kontakt: post@nomiko.no  eller ta direkte kontakt med en av rådgiverne her.

Overnatting

Deltakerne må selv ordne med overnatting. Det er fremforhandlet en avtale med Hotell Bondeheimen på 45 rom til kr 1040/1210 inkludert frokost, om du oppgir gruppereferansen «5772-NOMIKO» ved bestilling. Rommene må bestilles før 19. januar. Du garanterer selv med et privat bankkort ved bestilling og betaler direkte ved ankomst. Det må betales for rom som ikke er avbestilt.

Bondeheimen ligger få minutters gange fra Oslo kongressenter, i Rosenkrantz’ gate 8. Tlf. 23 21 41 00.