Kombinasjonskurs om farlig avfall og farlig gods

Informasjon:

Sted: Oslo
Dato: 26.-28. mars

De fleste som håndterer farlig avfall håndterer også farlig gods. Nomiko og AS Farlig gods tilbyr nå kombinasjonskurs hvor minstekravet om seks timers opplæring for de som transporterer farlig gods (§ 12 i forskrift om landtransport av farlig gods), krav til opplæring iht. ADR kap. 1.3 og krav til dokumentasjon om kompetanse i avfallsforskriften (kap. 11 §5) er ivaretatt.

Følgende kurs kan kombineres:

  • 26. mars: Kurs om farlig avfall klassifisert som farlig gods ADR 1.3 / §12. Trykk her.
  • 27. mars: Kurs om farlig avfall, nivå 1. Trykk her.
  • 28. mars: Kurs om farlig avfall, nivå 2. Trykk her.