Kombinasjonskurs om farlig avfall og farlig gods

Informasjon:

Sted: Oslo
Dato: 29. og 30. oktober
Pris: 8950 kr

PROGRAM

PÅMELDING

De fleste som håndterer farlig avfall håndterer også farlig gods. Nomiko og AS Farlig Gods tilbyr kombinasjonskurs over to dager, hvor deltakerne får økt forståelse og kompetanse om riktig mottak, håndtering, lagring og forsendelse av farlig avfall som også kan være farlig gods. Kurset er bygd opp en slik måte at regelverk og praksis rundt farlig avfall og farlig gods knyttes sammen på en best mulig måte.

Det settes av god tid til spørsmål og dialog underveis for å sikre at alle skal få størst mulig utbytte av kurset. Deltakerne får også flere oppgaver å løse i løpet av dagen.

Ved å ta dette kurset sikrer du at minstekravet om seks timers opplæring for de som transporterer farlig gods (§ 12 i forskrift om landtransport av farlig gods), krav til opplæring iht. ADR kap. 1.3 og krav til dokumentasjon om kompetanse i avfallsforskriften (kap. 11 §5) ivaretas.

Kurset inkluderer kursmateriell, kaffe/te, forfriskninger og lunsj. Alle deltakere får kompetansebevis.

Det er også mulig å kombinere dette med farlig avfall nivå 2 som avholdes 31. oktober. Les mer om dette kurset her.