Kurs om farlig avfall nivå 1

Informasjon:

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 12. september eller 20. november kl. 9-15.
Pris: 4900 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Det stilles stadig strengere krav fra myndighetene om kompetanse for ansatte som håndterer farlig avfall. På dette kurset lærer du hvordan du i praksis skal innfri kravene som stilles. Du vil få kunnskap om blant annet miljø- og sikkerhetsrisiko ved mottak, lagring og håndtering av farlig avfall, klassifisering av farlig avfall, herunder fareklasser/-symboler og produktmerking, EAL-koder, avfallsstoffnummer, merking og emballering av farlig avfall samt elektronisk deklarering. Innholdet vil legges fram på en lettfattelig måte med bruk av mange bilder. Kurset inkluderer kursmateriell, kaffe/te, forfriskninger og lunsj. Alle deltakere får kompetansebevis.