Kurs om farlig avfall nivå 1

Informasjon:

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 29. oktober kl. 9-15.
Pris: 4900 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Det stilles stadig strengere krav fra myndighetene om kompetanse for ansatte som håndterer farlig avfall. På dette kurset lærer du hvordan du i praksis skal innfri kravene som stilles. Du vil få kunnskap om blant annet miljø- og sikkerhetsrisiko ved mottak, lagring og håndtering av farlig avfall, klassifisering og deklarering av farlig avfall, herunder produktmerking, EAL-koder, avfallsstoffnummer, merking og emballering av farlig avfall.

Innholdet vil legges fram på en lettfattelig måte med bruk av mange bilder. Det settes av god tid til spørsmål og dialog underveis for å sikre at alle skal få størst mulig utbytte av kurset. Deltakerne får også flere oppgaver å bryne seg på i løpet av dagen.

Kurset inkluderer kursmateriell, kaffe/te, forfriskninger og lunsj. Alle deltakere får kompetansebevis.

Kurset kan med fordel kombineres med følgende kurs som avholdes dagen før/ dagen etter:

  • 26. mars: Farlig gods klassifisert som farlig avfall ADR kap. 1.3/ § 12. For mer informasjon og påmelding trykk her
  • 28. mars: Kurs om farlig avfall, nivå 2. For mer informasjon og påmelding trykk her.