Byggavfallskonferansen 2018

Informasjon:

Pris:

3600 kr (ekskl. mva) ved påmelding innen 1. desember

4100 kr (ekskl. mva) ved påmelding etter 1. desember

PROGRAM

PÅMELDING

Byggavfallskonferansen gir faglig oppdatering og erfaringsutveksling for deg som jobber med byggavfall, enten det er i privat eller offentlig sektor. Byggavfallskonferansen 2018 er den 10. i rekken. Vi forventer rundt 300 deltakere når ulike aktører fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter samles til to lærerike dager i Oslo kongressenter.

Hvilke rammebetingelser får vi for byggavfall i fremtiden? Hvordan skal vi lykkes med økt ombruk og materialgjenvinning? Hvor stor fare utgjør asbesten i bygg og anlegg nærmere 40 år etter at det ble forbudt? Dette er bare noen av spørsmålene som konferansens foredragsholdere skal besvare. Bli med og møt engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere og kollegaer fra hele landet på Byggavfallskonferansen 2018.

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, BNL, NGU, RENAS, Norsk Gjenvinning, NELFO og RIF. Nomiko er sekretariat.

Påmelding, konferansepris og sted

Påmelding gjøres på denne siden (se egen knapp)

Pris      

kr 3 600 (ekskl. mva.) per deltaker ved påmelding innen 1. desember

kr 4 100 (ekskl. mva.) per deltaker ved påmelding etter 1. desember

Prisene inkluderer lunsj begge dager og middag første dag. Full refusjon ved avbestilling før 1. desember, ingen refusjon ved avbestilling etter dette. Det gis ikke reduksjon i pris for deltakere som ikke deltar på middag og/eller hele konferansen.

Sted

Konferansen, inkludert middagen, avholdes i Oslo kongressenter, ved Youngstorget i Oslo sentrum.

For mer informasjon kontakt: post@nomiko.no  eller ta direkte kontakt med en av rådgiverne her.

Overnatting

Deltakerne må selv ordne med overnatting. Det er fremforhandlet en avtale med Hotell Bondeheimen på 45 rom til kr 1095/1195 inkludert frokost. Rommene må bestilles før 10. januar. Du garanterer selv med et privat bankkort ved bestilling og betaler direkte ved ankomst. Det må betales for rom som ikke er avbestilt.

Hotellet ligger svært sentralt, noen få minutters gange fra Oslo kongressenter, i Rosenkrantz’ gate 8 og har telefonnummer 23 21 41 00. Oppgi «NOMIKO» ved bestilling.