Byggavfallskonferansen 2019

Informasjon:

Pris:

3600 kr (ekskl. mva) ved påmelding innen 1. desember

4100 kr (ekskl. mva) ved påmelding etter 1. desember

PROGRAM

PÅMELDING

Byggavfallskonferansen gir faglig oppdatering og erfaringsutveksling for deg som jobber med byggavfall, enten det er i privat eller offentlig sektor. Byggavfallskonferansen 2019 er den 11. i rekken. Vi forventer rundt 300 deltakere når ulike aktører fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter samles til to lærerike dager i Oslo kongressenter.

Hvilke digitale verktøy kan hjelpe oss mot en bedre kartlegging og håndtering av byggavfall? Hvilke muligheter finnes i dag for å oppnå avfallsreduksjon på bygge- og anleggsplasser, og hvordan få med hele organisasjonen på det? Hvordan skal de store betongmengdene håndteres fremover? Hvilke nedstrømsløsninger er på trappene, og vil disse sørge for at vi når EU-kravet om 70 % materialgjenvinning innen 2020? Dette er bare noen av spørsmålene som konferansens foredragsholdere skal besvare. Bli med og møt engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere og kollegaer fra hele landet på Byggavfallskonferansen 2019.

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, BNL, MEF, Nelfo, Norsk Industri, RENAS og RIF. Nomiko er sekretariat.

Påmelding, konferansepris og sted

Påmelding gjøres på denne siden (se egen knapp)

Pris      

kr 3 600 (ekskl. mva.) per deltaker ved påmelding innen 1. desember

kr 4 100 (ekskl. mva.) per deltaker ved påmelding etter 1. desember

Prisene inkluderer lunsj begge dager og middag første dag. Full refusjon ved avbestilling før 1. desember, ingen refusjon ved avbestilling etter dette. Det gis ikke reduksjon i pris for deltakere som ikke deltar på middag og/eller hele konferansen.

Sted

Konferansen, inkludert middagen, avholdes i Oslo kongressenter ved Youngstorget i Oslo sentrum.

For mer informasjon kontakt: post@nomiko.no  eller ta direkte kontakt med en av rådgiverne her.

Overnatting

Deltakerne må selv ordne med overnatting. Det er fremforhandlet en avtale med Hotell Bondeheimen på 45 rom til kr 995/1175 inkludert frokost, om du oppgir gruppereferansen «NOMIKO» ved bestilling. Rommene må bestilles før 18. januar. Du garanterer selv med et privat bankkort ved bestilling og betaler direkte ved ankomst. Det må betales for rom som ikke er avbestilt.

Bondeheimen ligger få minutters gange fra Oslo kongressenter, i Rosenkrantz’ gate 8. Tlf. 23 21 41 00.